Vốn FDI cấp mới tăng 43%

0 Hà Linh
(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT cho biết, 6 tháng đầu năm 2010, cả nước có 438 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 7,9 tỷ USD, giảm khoảng 20% về số dự án nhưng tăng 43% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ năm 2009.

Vốn FDI cấp mới tăng 43%

(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT cho biết, 6 tháng đầu năm 2010, cả nước có 438 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 7,9 tỷ USD, giảm khoảng 20% về số dự án nhưng tăng 43% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ năm 2009.

121 lượt dự án xin tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm ước đạt 525 triệu USD, giảm 41,3% về số dự án và giảm 89,3% về số vốn so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm nay đạt khoảng 8,43 tỷ USD, bằng 80,9% so với cùng kỳ năm 2009.

Số vốn giải ngân được trong 6 tháng ước đạt 5,4 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia khuyến cáo, vốn FDI đổ vào các dự án bất động sản tại Việt Nam vẫn rất lớn nhưng ít đến với khu vực sản xuất, xuất khẩu.

Trong khi đó, nhiều dự án bất động sản trong số này lại huy động tiền đóng góp của người Việt Nam. Ngoài ra, cần hạn chế các dự án công nghiệp xin cấp phép có công nghệ không tiên tiến để giảm áp lực tiêu thụ năng lượng và bảo vệ môi trường. Đây là hướng đầu tư không bền vững và cần được xem xét điều chỉnh.

Hà Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top