Việt kiều được đăng ký là nhà đầu tư trong nước

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa có hướng dẫn về việc quản lý và theo dõi đối với nhà đầu tư là cá nhân tại Việt Nam có hai quốc tịch. Theo đó, nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu Việt Nam cấp còn hiệu lực) sẽ được đăng ký là nhà đầu tư trong nước.

Việt kiều được đăng ký là nhà đầu tư trong nước

(ANTĐ) - Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa có hướng dẫn về việc quản lý và theo dõi đối với nhà đầu tư là cá nhân tại Việt Nam có hai quốc tịch. Theo đó, nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu Việt Nam cấp còn hiệu lực) sẽ được đăng ký là nhà đầu tư trong nước.

Trường hợp các nhà đầu tư này không lựa chọn quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục đăng ký mã số giao dịch với VSD theo quy định và các nhà đầu tư này sẽ không được thay đổi về quốc tịch Việt Nam trong quá trình giao dịch sau này. Trường hợp các nhà đầu tư nêu trên đã đăng ký quốc tịch nước ngoài trên danh sách cổ đông của tổ chức phát hành hoặc đăng ký mở tài khoản tại thành viên lưu ký, nếu muốn đăng ký lại là nhà đầu tư cá nhân trong nước với quốc tịch Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin tại VSD.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top