VCCI: Khó phân biệt cuộc gọi, tin nhắn "rác" với cuộc gọi, tin nhắn bình thường

0 Hà Linh
ANTD.VN - Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), biện pháp quản lý mới là “danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo” sẽ không phát huy được tác dụng tại Việt Nam.

ảnh 1

Tin nhắn, cuộc gọi rác gây phiền hà cho người dùng điện thoại

VCCI vừa có góp ý cho dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT).

Về nội dung dự thảo đưa ra một biện pháp quản lý mới là “danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo”, người dùng sẽ đăng ký (với nhà mạng hoặc với Bộ TT-TT) để được đưa vào danh sách này. Tuy nhiên, VCCI cho rằng, không rõ cơ chế cụ thể sẽ được thực hiện thế nào bởi nó có thể sẽ trùng lặp với quy định về chống tin nhắn, cuộc gọi “rác”.

Quy định về danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đã được thực hiện và phát huy tác dụng tại một số quốc gia khác. Các quốc gia này đều vẫn cho phép các cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo khi chưa có sự đồng ý của người nhận (cold call). Khi đó, các doanh nghiệp muốn quảng cáo phải trả phí để được tiếp cận danh sách này, để tránh không gọi điện, nhắn tin vào những số trong danh sách này.

“Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam không cho phép các cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo khi chưa có sự đồng ý trước của người nhận. Điều 3.6 và 3.8 của dự thảo đã định nghĩa tin nhắn “rác”, cuộc gọi “rác” là những tin nhắn, cuộc gọi mà không được sự đồng ý trước của người nhận.

Như vậy, nếu một người quảng cáo gọi điện, gửi tin nhắn đến một số điện thoại nằm ngoài danh sách những số điện thoại đã đăng ký nhận quảng cáo thì hành vi đó đã được coi là vi phạm pháp luật, bất kể số điện thoại đó có nằm trong danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo hay không.

Vấn đề vẫn nằm ở khâu kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các cuộc gọi, tin nhắn “rác”. Còn việc đăng ký trước danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo sẽ không phát huy được tác dụng, bởi sẽ không thể phân biệt được đâu là cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo, đâu là cuộc gọi, tin nhắn liên lạc bình thường”- đại diện VCCI lý giải.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại về việc đưa ra quy định về danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Liên quan đến cơ chế phản ánh về tin nhắn rác qua đầu số 456, do cơ chế này đã được triển khai trong hơn 3 năm (từ năm 2016) nên VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo có báo cáo và đánh giá về tình hình thực hiện. Đồng thời, cần bổ sung quy định theo hướng yêu cầu các nhà mạng phải cung cấp chức năng phản ánh tin nhắn “rác”, cuộc gọi “rác” trên các ứng dụng của mình.

Với quy định mới về việc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, cuộc gọi và thư điện tử phải đăng ký với Bộ TT-TT và được Bộ cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ cùng với mã số quản lý thì mới được kinh doanh, VCCI cho rằng quy định này vừa không bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư, không hợp lý và cũng không thực sự khả thi nên đề nghị bỏ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top