Vẫn còn gần 15.700 tỷ đồng vốn Nhà nước đầu tư ngoài ngành

0 Thái Nguyên

ANTĐ Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2015 các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã thoái được gần 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, thu về hơn 4.600 tỷ đồng. 

Tổng vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm cần phải thoái vốn tiếp là gần 15.700tỷ đồng.Trong đó, lĩnh vực chứng khoán còn gần 118,2 tỷ đồng, lĩnh vực ngân hàng tài chính hơn 8.722 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm gần 546,5 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản gần 6.079 tỷ đồng và quỹ đầu tư là 212,1 tỷ đồng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top