Ủy quyền chuyển nhượng không phải nộp thuế

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có đề xuất về việc thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với trường hợp ủy quyền chuyển nhượng bất động sản. Bộ Xây dựng cho rằng, ủy quyền chuyển nhượng bất động sản là dạng giao dịch dân sự, không làm phát sinh việc chuyển dịch quyền sở hữu từ người ủy quyền sang người được ủy quyền mà chỉ là sự thay đổi chủ thể thực hiện các quyền của chủ sở hữu.

Ủy quyền chuyển nhượng không phải nộp thuế

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có đề xuất về việc thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với trường hợp ủy quyền chuyển nhượng bất động sản. Bộ Xây dựng cho rằng, ủy quyền chuyển nhượng bất động sản là dạng giao dịch dân sự, không làm phát sinh việc chuyển dịch quyền sở hữu từ người ủy quyền sang người được ủy quyền mà chỉ là sự thay đổi chủ thể thực hiện các quyền của chủ sở hữu.

Vì vậy, không có cơ sở để thu thuế thu nhập cá nhân cũng như thu lệ phí trước bạ của người ủy quyền và người được ủy quyền chuyển nhượng bất động sản. Việc ủy quyền chuyển nhượng bất động sản tạo điều kiện cho người không thể trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan, song trên thực tế có nhiều trường hợp lợi dụng để trốn thuế. Do đó, việc ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nên do chủ sở hữu trực tiếp ký, không cho phép bên được ủy quyền ký trực tiếp hợp đồng với bên thứ ba như hiện nay.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top