Từng bước nâng cao chất lượng hàng hóa

0 Vân Hằng
(ANTĐ) - Theo Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020", giai đoạn 2010-2015 sẽ tiến hành xây dựng mới 4.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), bảo đảm đồng bộ các TCVN cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực của nền kinh tế.

Từng bước nâng cao chất lượng hàng hóa

(ANTĐ) - Theo Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020", giai đoạn 2010-2015 sẽ tiến hành xây dựng mới 4.000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), bảo đảm đồng bộ các TCVN cho các sản phẩm hàng hóa chủ lực của nền kinh tế.

Trong đó, 45% TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn khu vực, đồng thời, 100% nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, ô nhiễm môi trường đều được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 40.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Tỷ lệ cho các mục tiêu trên sẽ tăng dần vào giai đoạn sau, 2016-2020.

Chương trình sẽ được triển khai qua 9 dự án của một số nhóm ngành chủ lực như: Y tế, xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa.                      

Vân Hằng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top