Trung bình mỗi ngày, cả nước có 350 doanh nghiệp thành lập mới

0 Hà Linh
ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

ảnh 1

Doanh nghiệp có niềm tin hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên

Tổng cục Thống kê cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Trung bình mỗi ngày cả nước có 350 doanh nghiệp thành lập mới. 

Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 3,4%, nghĩa là quy mô vốn của doanh nghiệp đang tăng dần so với trước đây. 

Nếu tính cả 1.192,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng năm 2018 là 1.841,2 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục thống kê, 6 tháng qua, cả nước còn có 16.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng lên gần 81 nghìn doanh nghiệp. 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018 là 52.803 doanh nghiệp, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.984 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 34.819 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 48%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2018 là 6.629 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 6.053 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% và tăng 20,6%.

Ông Nguyễn Bích Lâm- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, kết quả tích cực nêu trên thể hiện Chính phủ kiến tạo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là những cải cách ở khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát của Tổng cục thống kê cũng cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp có niềm tin vào kinh doanh ngày càng tăng. 

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II-2018 cho thấy, có 45% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm nay tốt hơn quý trước;

17,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 37,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý III so với quý II năm nay, có 52,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,5% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 36% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top