Trái phiếu sẽ có “sàn giao dịch” riêng

0 Xuân Thu
(ANTĐ) - Thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) sẽ là một thị trường, có cơ chế giao dịch đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư có tổ chức trên thị trường; có cơ sở hạ tầng thị trường hiện đại, có khả năng tích hợp với các hệ thống công bố thông tin, giám sát của cơ quan quản lý; có sự phát triển chuẩn mực và tăng tính thanh khoản hơn nữa...

Trái phiếu sẽ có “sàn giao dịch” riêng

(ANTĐ) - Thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP) sẽ là một thị trường, có cơ chế giao dịch đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư có tổ chức trên thị trường; có cơ sở hạ tầng thị trường hiện đại, có khả năng tích hợp với các hệ thống công bố thông tin, giám sát của cơ quan quản lý; có sự phát triển chuẩn mực và tăng tính thanh khoản hơn nữa...

Đó là nội dung của Quyết định số 86/QĐ-BTC phê duyệt “Đề án xây dựng thị trường giao dịch TPCP” do Bộ Tài chính vừa ban hành. Theo đó, hàng hóa giao dịch bao gồm các loại TPCP, trái phiếu chính quyền địa phương, TPCP bảo lãnh, được lưu ký và được gán mã giao dịch. Ngay trong quý I-2008, giai đoạn I của Đề án sẽ được xây dựng, triển khai tại HASTC và dự kiến vận hành vào quý II-2008.              

Xuân Thu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top