Tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm liên đới

0 Bảo Nguyên
(ANTĐ) - Hôm qua (11-7), Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ.

Đại lý thu đổi ngoại tệ vi phạm:

Tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm liên đới

(ANTĐ) - Hôm qua (11-7), Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ.

Theo đó, để tăng cường tính chuyên nghiệp của các đại lý đổi ngoại tệ, Quy chế quy định cụ thể và chặt chẽ các điều kiện để tổ chức được ký hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ với tổ chức tín dụng, bao gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ nhân sự và các biện pháp, quy trình đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thu đổi ngoại tệ.

Đại lý thu đổi  ngoại tệ phải đảm bảo an ninh, an toàn.

Nếu tổ chức tín dụng ủy nhiệm có các đại lý đổi ngoại tệ bị phát hiện vi phạm quy định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ thì cùng với các đại lý, tổ chức tín dụng sẽ liên đới chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, Quy chế cũng bổ sung một số quy định mới như tăng mức tồn quỹ ngoại tệ lên 2.000 USD; mỗi tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý cho một tổ chức tín dụng…

Bảo Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top