Tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt sẽ bắt buộc phải hợp nhất, sáp nhập

0 Hùng Anh
ANTĐ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 07 quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD), có hiệu lực thi hành từ ngày 27-4-2013.

Theo đó, căn cứ vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro và vi phạm pháp luật của TCTD, NHNN sẽ quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hay kiểm soát toàn diện. Trong trường hợp TCTD bị đặt trong diện kiểm soát đặc biệt, NHNN có quyền yêu cầu chủ sở hữu TCTD đó thực hiện tăng vốn điều lệ hoặc yêu cầu chủ sở hữu TCTD bị kiểm soát đặc biệt xây dựng, trình NHNN kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại với các TCTD khác trong trường hợp TCTD đó không thể tăng được vốn điều lệ theo yêu cầu trong thời gian NHNN giao. 

Trước đó, phương châm của NHNN trong việc xử lý TCTD yếu kém là tạo điều kiện cho TCTD này sáp nhập, hợp nhất trên nguyên tắc tự nguyện và quy định của pháp luật.    

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top