Tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt chủ động

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 là ngăn chặn sự suy giảm sâu của nền kinh tế. Vai trò của chính sách tài chính tiền tệ, vai trò của hệ thống ngân hàng có ý nghĩa quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt chủ động

(ANTĐ) - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 là ngăn chặn sự suy giảm sâu của nền kinh tế. Vai trò của chính sách tài chính tiền tệ, vai trò của hệ thống ngân hàng có ý nghĩa quyết định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Năm 2009, NHNN tiếp tục triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra rất phức tạp, tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Việc điều hành tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ bị ảnh hưởng nhất định, hoạt động của các tổ chức tín dụng sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ nợ xấu tăng cao, hiệu quả hoạt động có nguy cơ giảm sút đáng kể. Trước tình hình đó, NHNN đã xác định mục tiêu, phương hướng và các giải pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2009.

Trước những khó khăn của nền kinh tế, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Trong nhóm giải pháp đồng bộ các chính sách Chính phủ thấy cần xác định được trọng tâm để tập trung hành động. Nhiệm vụ trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn suy giảm sâu nền kinh tế. Có ngăn chặn được suy giảm mới duy trì được mức tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội”.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng vai trò của chính sách tài chính tiền tệ, vai trò của hệ thống ngân hàng có ý nghĩa quyết định. Ngân hàng phải tham mưu, đề ra chính sách tiền tệ hiệu quả để đáp ứng ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng, kích cầu đầu tư tiêu dùng. Vốn hoạt động của các doanh nghiệp phải dựa vào hệ thống ngân hàng khi thị trường vốn chưa phát triển.

Ngân hàng phải nắm chắc tình hình tài chính tiền tệ, tình hình hệ thống ngân hàng, tình hình kinh tế đất nước, tình hình kinh tế thế giới để điều hành và đề xuất những chính sách thích hợp. Khi có chính sách, có định hướng rõ ràng cần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống ngân hàng cùng chung sức thực hiện.

NHNN phải thực hiện chính sách điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá linh hoạt phù hợp để đảm bảo vốn cho nền kinh tế. Chính phủ đề nghị Quốc hội một chính sách linh hoạt là điều hành lãi suất vừa theo trần vừa theo thỏa thuận. Thủ tướng cũng đề nghị NHNN cần tính toán cụ thể việc điều chỉnh lãi suất, cơ cấu thời hạn nợ.

Việc điều hành các chính sách tiền tệ, ngân hàng vừa là tham mưu lại vừa là nòng cốt thực hiện. Hoạt động của ngân hàng vừa đáp ứng được việc thắt chặt chính sách tiền tệ lại vừa tạo được tính thanh khoản cho nền kinh tế.

Thủ tướng cho rằng, các ngân hàng đã trưởng thành lên rất nhiều, nếu không có vốn, không có sự linh hoạt thì nền kinh tế khó có thể giữ được kết quả tăng trưởng.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương kết quả hoạt động của toàn ngành ngân hàng.Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những hiệu quả, thành tựu đã đạt được hệ thống ngân hàng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Tuy nhiên, đây là những hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển đi lên.

Phía NHNN cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2009. Hoàn thiện một bước cơ bản thể chế pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển và lộ trình thực hiện cam kết quốc tế.

Tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và chủ động trong điều hành nhằm kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng đối với nền kinh tế, sử dụng hiệu quả công cụ lãi suất và tỷ giá, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô và các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Phát triển vững chắc và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, tăng cường vai trò quản lý, giám sát của NHNN. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu xã hội về dịch vụ, tiện ích ngân hàng.

Thống đốc NHNN, ông Nguyễn Văn Giàu yêu cầu các đơn vị trong ngành ngân hàng phát huy hiệu quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội năm 2009.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top