Thu ngân sách từ thuế tăng mạnh

0 Thái Nguyên
(ANTĐ) - Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách năm 2010 do ngành Thuế quản lý ước đạt 400.800 tỷ đồng, vượt 11% so với dự toán pháp lệnh, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 330.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách từ thuế tăng mạnh

(ANTĐ) - Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách năm 2010 do ngành Thuế quản lý ước đạt 400.800 tỷ đồng, vượt 11% so với dự toán pháp lệnh, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 330.000 tỷ đồng.

Cơ cấu thu ngân sách tiếp tục thay đổi theo chiều hướng tích cực, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng từ 61% năm 2009 lên 62,5% năm 2010, thu từ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng 72% trong tổng thu nội địa. Trong đó, 17 địa phương có số thu nội địa trên 3.000 tỷ đồng, 25 địa phương có số thu đạt từ 1.000-3.000 tỷ đồng, 15 địa phương thu đạt từ 500-1.000 tỷ đồng, chỉ có 6 địa phương thu đạt dưới mức 500 tỷ đồng.

Thái Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top