Thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt quan trọng

0 Vân Hằng
ANTĐ Sáng 27-3, Bộ KH-ĐT tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.


Theo đánh giá của Bộ KH-ĐT, sau 25 năm thu hút FDI, Việt Nam đã thu hút được 14.550 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt gần 211 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 100 tỷ USD. Khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội. FDI đã bổ sung nguồn vốn quan trọng cho nền kinh tế với khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội, khơi dậy và nâng cao sử dụng các nguồn lực trong nước. Tuy nhiên, FDI cũng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, giá trị gia tăng chưa cao, mục tiêu thu hút công nghệ cao chưa đạt yêu cầu, chất lượng dự án chưa cao... 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Thực tiễn 25 năm qua cho thấy, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, đã góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước”. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý đến những yếu kém mà các bộ, ngành, địa phương phải khắc phục trong công tác thu hút FDI. Đó là việc tỷ trọng đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực vẫn còn mất cân đối lớn; giải ngân vốn đầu tư chậm; hiệu quả tổng hợp đầu tư nước ngoài chưa cao; đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ mới chiếm tỷ lệ thấp; đầu tư vào công nghiệp phụ trợ còn ít… 

Thủ tướng cũng gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện để thu hút FDI cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp FDI là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về đầu tư theo hướng thuận lợi và có tính cạnh tranh hơn so với các nước trong khu vực; tạo môi trường thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư; ưu tiên công nghệ cao; khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tài chính ngân hàng... Ngay sau hội nghị này, Nghị quyết về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian tới sẽ được Chính phủ phê duyệt.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top