Thêm 3 doanh nghiệp đăng ký lên “sàn”

0 Bảo Nguyên
(ANTĐ) - 3 công ty vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm GDCK Hà Nội (HASTC), đó là CTCP Sông Đà 1.01, CTCP Bê tông Hòa Cẩm và CTCP Xây dựng công trình giao thông 492.

Thêm 3 doanh nghiệp đăng ký lên “sàn”

(ANTĐ) - 3 công ty vừa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm GDCK Hà Nội (HASTC), đó là CTCP Sông Đà 1.01, CTCP Bê tông Hòa Cẩm và CTCP Xây dựng công trình giao thông 492.

3 doanh nghiệp đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Sông Đà 1.01 có VĐL 21 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng; Đầu tư, kinh doanh bất động sản, vật tư, vật liệu...

Bê tông Hòa Cẩm có VĐL hơn 16,2 tỷ đồng (sở hữu Nhà nước là 51,48). Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh bê tông, khai thác chế biến đá xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Xây dựng; Kinh doanh nhà, đất, xăng dầu.

Xây dựng công trình giao thông 492 có VĐL 12 tỷ đồng (Nhà nước 51%). Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng; Đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT, BT; Kinh doanh vật liệu xây dựng...

Bảo Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top