Thành lập thêm gần 75.000 doanh nghiệp mới

0 Vân Hằng

ANTĐ Công bố của Tổng cục thống kê cho biết, trong năm 2014, cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước. 

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm qua là 1,091 triệu người, tăng 2,8% so với năm trước. Trong năm qua, cả nước có 15.419 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013. 
Cả nước cũng có 67.823 doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động trong 12 tháng qua, giảm 3,2% so với năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới lớn hơn số doanh nghiệp giải thể chứng tỏ nền kinh tế có những chuyển biến tích cực.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top