Tây Ban Nha hỗ trợ Việt Nam phát triển nông thôn

0 Hải Dương
(ANTĐ) - Bộ NN&PTNT cho biết, sau khi thực hiện dự án thí điểm hỗ trợ phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ (TBRD) ở một số xã của 2 huyện Đông Triều và Hải Hà - Quảng Ninh, Tây Ban Nha tiếp tục giúp Việt Nam nhân rộng mô hình này ở 15 xã của 2 huyện trên và mở rộng thêm ở huyện Đồng Hỷ và Phổ Yên - Thái Nguyên với mục tiêu xóa đói giảm nghèo lâu dài, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững....

Tây Ban Nha hỗ trợ Việt Nam phát triển nông thôn

(ANTĐ) - Bộ NN&PTNT cho biết, sau khi thực hiện dự án thí điểm hỗ trợ phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ (TBRD) ở một số xã của 2 huyện Đông Triều và Hải Hà - Quảng Ninh, Tây Ban Nha tiếp tục giúp Việt Nam nhân rộng mô hình này ở 15 xã của 2 huyện trên và mở rộng thêm ở huyện Đồng Hỷ và Phổ Yên - Thái Nguyên với mục tiêu xóa đói giảm nghèo lâu dài, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững....

Theo đó, TBRD giai đoạn 2 có tổng kinh phí là 1.330.000 euro, trong đó, kinh phí từ nguồn tài trợ của Tây Ban Nha là 988.000 euro. Dự án được thực hiện đến năm 2010 để hỗ trợ người dân ở 4 huyện của 2 tỉnh trên.

Dự án TBRD giai đoạn 1 có tổng kinh phí là 484.733 euro, trong đó Tây Ban Nha cung cấp 346.733 euro, còn lại là vốn đối ứng (địa phương, hộ gia đình), được thực hiện từ tháng 6-2007 đến tháng 11-2008.

Hải Dương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top