Tập đoàn T&T của bầu Hiển muốn rút 150 tỷ đồng khỏi bệnh viện giao thông

0 Ngân Tuyền
ANTD.VN -Công ty CP Tập đoàn T& của ông bầu Đỗ Quang Hiển- bầu Hiển đã kiến nghị, được thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP bệnh viện Giao thông vận tải, với số cổ phần kiến nghị Nhà nước mua lại lên tới 8,640 triệu cổ phần.

Theo đó, đại diện Tập đoàn T&T kiến nghị Nhà nước thu mua lại  toàn bộ 5,040 triệu cổ phần bán cho cổ động chiến lược với giá cổ đông chiến lược đã mua là 11.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị là 55,44 tỷ đồng theo Hợp đồng mua bán cổ phần ký kết ngày 6-10-2015.

Đồng thời, Nhà nước mua lại toàn bộ 3,6 triệu cổ phần chào bán lần đầu của bệnh viện GTVT trên Sở chứng khoán mà Tập đoàn T&T đã mua trúng đấu giá với giá mua là 26.000 đồng/cổ phần, tổng số tiền mua trúng đấu giá đã thanh toán là 93,6 tỷ đồng.

ảnh 1

Tập đoàn T&T của bầu Hiển muốn thoái toàn bộ số vốn gần 150 tỷ đồng đã rót vào bệnh viện giao thông vận tải

“Tổng số cổ phần kiến nghị Nhà nước mua lại là 8,640 triệu cổ phần, với tổng số tiền nhà đầu tư đã thanh toán là 149,040 tỷ đồng,” đại diện Tập đoàn T&T cho hay.

Đồng thời, T&T cũng kiến nghị Nhà nước thanh toán số tiền lãi phát sinh từ khoản tiền nêu trên tính từ ngày Tập đoàn này đã thanh toán cho bên bán cho tới ngày Tập đoàn T&T được thanh toán hoàn trả lại như đề xuất.

Theo đó, Tập đoàn T&T dẫn chứng theo Hợp đồng mua bán có quy định điều hoàn này, cùng với đó là do không đúng với cáo bạch thông tin khi IPO bệnh viện GTVT.

Theo hợp đồng mà phía T&T trích dẫn: "Nếu chấm dứt Hợp đồng theo điểm b,e  khoản 1, điểm 9 bên bán phải hoàn trả cho bên mua số tiền đã thanh toán trong trường hợp bên mua đã chi trả. Khoản tiền này sẽ được thanh toán cho bên mua trong vòng 5 ngày làm việc sau khi bên bán nhận được thông báo của bên mua rằng, bên mua thực hiện các quyền hủy bỏ của mình theo quy định. Lãi phát sinh sẽ được tính theo lãi  suất áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn do ngân hàng nơi bến bán mở tài khoản thanh toán."

Đại diện T&T khẳng định, Tập đoàn T&T không tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty CP bệnh viện GTVT ngay khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kiến nghị rút toàn bộ vốn đã đầu tư và nhận được số tiền thanh toán hoàn trả.

Lý do chính được cho là nguồn cơn khiến Tập đoàn T&T muốn rút toàn bộ vốn khỏi Công ty CP bệnh viện GTVT là do, khoảng đầu tháng 6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã ký văn bản yêu cầu HĐQT CTCP bệnh viện GTVT và nhà đầu tư chiến lược khẩn trương thực hiện ngay điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với phần tăng vốn nhà nước được xác định sau khi quyết toán Dự án ODA tòa nhà bệnh viện theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu của Bộ GTVT là nhằm triển khai Công văn số 157/TB-VPCP ngày 3-5-2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thực hiện phương án thí điểm cổ phần hóa bệnh viện GTVT.

Tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Bệnh viện GTVT thực hiện giữ nguyên tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty sau khi điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với phần tăng vốn Nhà nước được xác định sau khi quyết toán Dự án ODA tòa nhà bệnh viện. 

Theo tính toán của Bộ GTVT, sau khi quyết toán Dự án ODA tòa nhà và hạch toán các chi phí cổ phần hóa, vốn điều lệ của CTCP Bệnh viện GTVT sẽ tăng từ 168 tỷ đồng lên 391,4 tỷ đồng, trong đó, phần vốn của Nhà nước là khoảng 278,4 tỷ đồng, chiếm 71,12% vốn điều lệ.

Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 21-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa bệnh viện GTVT đã nêu rõ: “Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tương ứng giá trị quyết toán Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện, đồng thời, sẽ tiếp tục bán phần vốn Nhà nước để duy trì tỷ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ tại CTCP bệnh viện GTVT là 30%”.

Tuy nhiên, do không thực hiện thoái vốn đúng lộ trình cam kết, tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhóm cổ đông còn lại (bao gồm cả cổ đông chiến lược là Tập đoàn T&T) sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ sẽ giảm xuống chỉ còn chưa đầy 30%. Và với mức này thì gần như các cổ đông, trong đó có cả cổ đông chiến lược sẽ không có tiếng nói gì trong mọi hoạt động của bệnh viện.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top