Tập đoàn Dầu khí vượt chỉ tiêu, tăng trưởng cao

0 Huệ Linh
ANTĐ Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), năm 2012, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so với năm 2011. 
ảnh 1
Nhà máy Đạm Cà Mau, một trong 3 công trình thuộc Cụm công trình trọng điểm
Quốc gia Khí - Điện - Đạm Cà Mau do PVN làm chủ đầu tư

Cụ thể là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, PVN đã: Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48 triệu tấn quy đổi, bằng 137,1% kế hoạch năm; Ký 5 hợp đồng dầu khí mới (4 hợp đồng trong nước, 1 hợp đồng nước ngoài) và 2 thỏa thuận nghiên cứu chung ở Uzbekistan và Kazakhstan, có 2 phát hiện dầu khí mới là Kình Ngư Trắng và Thỏ Trắng, đưa 7 mỏ/công trình vào khai thác.

Năm 2012, tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVN đạt 26,0 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch năm, tăng 8,7% so với năm 2011. Bên cạnh đó, việc sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 15,10 tỷ kWh, bằng 109,0% kế hoạch năm. Cùng với đó, Nhà máy Đạm Cà Mau đã chính thức vận hành thương mại từ ngày 24-4-2012; sản lượng sản xuất phân Urê toàn Tập đoàn đạt 1422 nghìn tấn, tăng 77,3% so với năm 2011. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn năm 2012 đạt 772,7 nghìn tỷ đồng, bằng 117,0% kế hoạch năm, tăng 14,4% so với năm 2011. 

Như vậy, năm 2012, hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất của PVN đều đạt vượt mức và về đích sớm so với kế hoạch năm đề ra. Chỉ tiêu doanh thu của Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, về đích trước 1 tháng và có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2011. Trên cơ sở đó, năm 2013, PVN  phấn đấu đạt doanh thu 653,3 nghìn tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị thành viên nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top