Tăng lãi suất tín dụng đầu tư, xuất khẩu của Nhà nước

0 PV (Theo sgtt)
Ngày 14/12, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2010/TT-BTC, trong đó nêu rõ quy định về lãi suất tín dụng đầu tư, xuất khẩu của Nhà nước với dự án vay vốn bằng VND và ngoại tệ.

Tăng lãi suất tín dụng đầu tư, xuất khẩu của Nhà nước

Ngày 14/12, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2010/TT-BTC, trong đó nêu rõ quy định về lãi suất tín dụng đầu tư, xuất khẩu của Nhà nước với dự án vay vốn bằng VND và ngoại tệ.

Theo đó, lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu của Nhà nước bằng VND tăng từ 9,6%/năm lên 11,4%/năm, bằng ngoại tệ tăng từ 6,0%/năm lên 6,6%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng VND là 2,4%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,8%/năm.

Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu được bộ Tài chính điều chỉnh tăng để phù hợp với diễn biến xu hướng tăng của lãi suất cho vay trên thị trường (sau khi Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản tăng 1%), đồng thời giảm số cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân sách Nhà nước.

Thông tư cũng nêu rõ, mức lãi suất và mức chênh lệch lãi suất nói trên được tính hỗ trợ sau đầu tư áp dụng cho các dự án ký hợp đồng lần đầu tiên kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành là ngày 27/1/2011.

PV

Theo sgtt

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top