Tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc 5%

0 LT
(ANTĐ) - Ngày 25/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2133/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐđối với tổ chức tín dụng theo đó mức lãi suất tiền gửi dự dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt nam đối với tổ chức tín dụng là 5%/năm thay cho mức 3,6%/năm.

Tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc 5%

(ANTĐ) - Ngày 25/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2133/QĐ-NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐđối với tổ chức tín dụng theo đó mức lãi suất tiền gửi dự dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt nam đối với tổ chức tín dụng là 5%/năm thay cho mức 3,6%/năm.

Ngoài ra Thống đốc còn ban hành Quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt nam; theo đó mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 14%/năm (không đổi so với mức lãi suất cơ bản quy định tại Quyết định 1906/QĐ-NHNN ngày 29/8/2008). và Quyết định về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 13/2/2008 của Thống đốc NHNN về việc phát hành tín phiếu NHNN bắt buộc;

Theo đó sửa đổi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 346/QĐ-NHNN như sau: “Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phát hành ngày 17/3/2008 được cầm cố để vay vốn, chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng làm công cụ cho nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành”.

Các quyết định trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2008.

LT

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top