Tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất trong nước

0 Hoàng Thu
(ANTĐ) - Bộ Công Thương và Bộ KH&ĐT vừa thống nhất các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu.  Theo đó, hai Bộ sẽ phối hợp rà soát những thiết bị, máy móc, dây chuyền trong nước đã sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không cần nhập khẩu, lập danh sách để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất trong nước

(ANTĐ) - Bộ Công Thương và Bộ KH&ĐT vừa thống nhất các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu.  Theo đó, hai Bộ sẽ phối hợp rà soát những thiết bị, máy móc, dây chuyền trong nước đã sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không cần nhập khẩu, lập danh sách để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục này sẽ làm cơ sở để phân biệt với những thiết bị, máy móc, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng máy móc, thiết bị trong nước để giảm nhập siêu.

Từ đó, hai Bộ sẽ đề xuất bãi bỏ ưu đãi Thuế GTGT, Thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với danh mục máy móc, thiết bị nhập khẩu mà trong nước đã sản xuất được, kiến nghị xóa bỏ ưu đãi miễn thuế nhập khẩu lần đầu đối với trang thiết bị nhập khẩu được quy định trong danh mục kèm theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trừ các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA.

Bộ KH&ĐT cần quán triệt với cơ quan xét thầu chủ trương thay thế nhập khẩu, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia đấu thầu và sử dụng các máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được, kêu gọi các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ.         

Hoàng Thu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top