Tạm dừng cấp Giấy phép thành lập Ngân hàng TMCP

0 LT
(ANTĐ) - Ngày 8/8/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 7171/NHNN-CNH gửi Ban trù bị thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.

Tạm dừng cấp Giấy phép thành lập Ngân hàng TMCP

(ANTĐ) - Ngày 8/8/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 7171/NHNN-CNH gửi Ban trù bị thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.

Theo văn bản này, ngày 29/7/2008 Văn phòng Chính phủ  có công văn số 4944/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tiêu chí thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước cho phù hợp. Trong khi chưa ban hành tiêu chí mới, tạm dừng chưa cho phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần mới.”.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy định về việc thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước tạm dừng việc xem xét tiếp đề nghị cấp Giấy phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần mới của Ban trù bị thành lập các Ngân hàng thương mại cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

LT

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top