Sở Giao dịch chứng khoán phải công khai tài chính

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Hàng năm, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLK) phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Sở Giao dịch chứng khoán phải công khai tài chính

(ANTĐ) - Hàng năm, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLK) phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận đối với lĩnh vực chứng khoán thực hiện. Kết quả kiểm toán được gửi cho Bộ Tài chính, trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Sở GDCK, TTLK phải công khai báo cáo tài chính....

Đây là những quy định được Bộ Tài chính mới ban hành tại Thông tư số 29/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan trên. Quy định mới này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi hơn trong quản lý, giám sát hoạt động của các Sở GDCK và TTLK, nhất là ở khía cạnh tài chính, đồng thời tạo sự bình đẳng về nghĩa vụ công khai tài chính giữa các cơ quan quản lý (Sở GDCK, TTLK) với doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top