Sẽ xếp hạng ngân hàng nhưng không công khai kết quả

0 Hà Loan
ANTD.VN - Thay vì cho phép các ngân hàng tự đánh giá, xếp hạng thì Ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá, xếp hạng từng nhà băng, nhưng vì “tính chất nhạy cảm” nên sẽ không công khai kết quả.

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra lấy ý kiến cho Dự thảo thông tư về việc xếp hạng các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, Thông tư này sẽ chỉ quy định xếp hạng đối với ngân hàng, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Không điều chỉnh đối với tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Vì các loại hình TCTD này có những đặc thù riêng, do đó, sẽ được điều chỉnh tại một Thông tư khác.

Về phương pháp và nguyên tắc xếp hạng, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được xếp hạng theo các tiêu chí bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Căn cứ vào mức điểm đạt được, Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém).

ảnh 1

Kết quả xếp hạng các TCTD sẽ không được công khai

Trước đó, theo Quyết định 06 do Ngân hàng Nhà nước ban hành năm 2008, TCTD sẽ tự đánh giá xếp loại và gửi kết quả xếp loại cho NHNN chi nhánh. NHNN Chi nhánh tổng hợp và có ý kiến đánh giá kết quả xếp loại gửi NHNN (Thanh tra NHNN) để xem xét trình Thống đốc phê duyệt kết quả. Thực tế, việc quy định các TCTD tự xếp loại không còn phù hợp với Điều 58 Luật NHNN (quy định NHNN thực hiện xếp hạng TCTD). Do đó, Dự thảo Thông tư lần này quy định NHNN (Cơ quan TTGSNH) sẽ thực hiện việc xếp hạng TCTD và trình Thống đốc phê duyệt kết quả. 

Tuy nhiên, dự thảo Thông tư cũng quy định kết quả xếp hạng sau khi được Thống đốc phê chuẩn (dự kiến trước tháng 6 hằng năm) sẽ không được công bố rộng rãi mà chỉ thông báo cho TCTD được xếp hạng và chi nhánh NHNN nơi nhà băng đó đặt trụ sở để phối hợp trong công tác giám sát.

Trước đó, trong Quyết định số 06 đã từng quy định NHNN phải công bố kết quả xếp loại chính thức trên website của mình. Tuy nhiên, Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN cho rằng việc này chưa thực hiện được do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do các ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo.

Đồng thời, qua nghiên cứu và tham khảo các tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý công bố kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng và việc công bố kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao.

Vì vậy, trong dự thảo Thông tư Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không quy định việc Ngân hàng Nhà nước phải công bố việc xếp hạng các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên Website của NHNN.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top