Sẽ phạt công ty đại chúng đăng ký sai hạn

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 4-6, UBCKNN có Công văn số 1044/UBCK-QLPH yêu cầu các công ty đại chúng chưa niêm yết đưa chứng khoán vào đăng ký, lưu ký tập trung theo lộ trình gồm 3 giai đoạn.

Sẽ phạt công ty đại chúng đăng ký sai hạn

(ANTĐ) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 4-6, UBCKNN có Công văn số 1044/UBCK-QLPH yêu cầu các công ty đại chúng chưa niêm yết đưa chứng khoán vào đăng ký, lưu ký tập trung theo lộ trình gồm 3 giai đoạn.

Tuy nhiên, đến nay còn nhiều công ty chưa thực hiện việc đăng ký chứng khoán hoặc gửi kế hoạch đăng ký chứng khoán cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) theo lộ trình đề ra.

Do đó, UBCKNN yêu cầu các công ty đại chúng chưa niêm yết gửi kế hoạch đăng ký cổ phiếu cho TTLKCK chậm nhất vào ngày 15-10-2009 để TTLKCK có thể chủ động kế hoạch phục vụ.

Trường hợp có nhiều công ty đăng ký chứng khoán dồn vào cuối năm thì UBCKNN có thể xem xét gia hạn thực hiện đăng ký chứng khoán. Tuy nhiên, việc gửi kế hoạch đăng ký phải được thực hiện đúng thời hạn nêu trên, công ty nào không thực hiện đúng thời hạn mà không có giải trình hợp lý sẽ bị xử phạt theo quy định.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top