Sẽ kiểm tra 100% hồ sơ thuế

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tổ chức kiểm tra 100% số hồ sơ thuế được gửi đến cơ quan thuế và số lượng hồ sơ phải kiểm tra tại trụ sở người nộp. Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tối thiểu đạt 70% số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau (bao gồm cả số hồ sơ được chuyển sang từ năm 2009).

Sẽ kiểm tra 100% hồ sơ thuế

(ANTĐ) - Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tổ chức kiểm tra 100% số hồ sơ thuế được gửi đến cơ quan thuế và số lượng hồ sơ phải kiểm tra tại trụ sở người nộp. Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tối thiểu đạt 70% số hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau (bao gồm cả số hồ sơ được chuyển sang từ năm 2009).

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật thuế tại doanh nghiệp dựa trên cơ sở thu nhập, phân tích thông tin để đánh giá mức độ tuân thủ. Từ đó xác định doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời đôn đốc thu hồi số tiền ghi thu sau thanh tra theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ vào ngân sách Nhà nước. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với cơ quan công an đấu tranh chống các hành vi phạm tội trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là hành vi buôn bán, sử dụng hóa đơn trái phép.          

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top