Sắp thực hiện tổng kiểm kê đất đai

0 Hùng Anh
ANTĐ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2014, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự án Tổng kiểm kê đất đai năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành. 
Cũng trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định về khung giá đất và ban hành các thông tư hướng dẫn. Chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các huyện điểm. 


bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top