Quý I-2010: GDP cả nước tăng 5,83%

0 Vân Hằng
(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT cho biết, quý I-2010, GDP cả nước tăng 5,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I-2010: GDP cả nước tăng 5,83%

(ANTĐ) - Bộ KH-ĐT cho biết, quý I-2010, GDP cả nước tăng 5,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, 3 lĩnh vực: nông-lâm-ngư nghiệp; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ đều có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Lĩnh vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất, 6,64%; công nghiệp và xây dựng tăng 5,65%; nông-lâm-ngư nghiệp tăng 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công nghiệp và xây dựng là lĩnh vực có tỷ trọng đóng góp vào GDP cao, là nhân tố chủ yếu góp phần tăng GDP quý I-2010. Tuy nhiên, mức tăng GDP thời gian này vẫn thấp hơn GDP quý III và quý IV-2009. Kết quả tăng GDP chứng tỏ sản xuất đã phục hồi mạnh mẽ. Và theo quy luật, GDP thường tăng mạnh vào các quý cuối năm.

Vân Hằng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top