Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 58 tỷ đồng

0 Hùng Anh
ANTĐ Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết 30-9-2013 là 58,601 tỷ đồng. Cụ thể, số dư Quỹ BOG đến Quý II (hết ngày 30-6) là 55,467 tỷ đồng. 

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9) là hơn 1.043,7 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 1-7 đến hết 30-9) là hơn 1.040,6 tỷ đồng.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top