Phân bón sẽ tăng nếu tăng giá bán than

0 Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - Theo tính toán của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, nếu thực hiện giá bán than theo thông báo của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, bước 1, giá thành 1 tấn phân đạm sẽ tăng 2,8 triệu đồng/tấn (tức 2.800 đồng/kg), trong khi đó việc điều chỉnh giá bán phân bón sẽ rất khó khăn và đặc biệt là sẽ không khuyến khích người dân đầu tư sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn.

Phân bón sẽ tăng nếu tăng giá bán than

(ANTĐ) - Theo tính toán của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, nếu thực hiện giá bán than theo thông báo của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, bước 1, giá thành 1 tấn phân đạm sẽ tăng 2,8 triệu đồng/tấn (tức 2.800 đồng/kg), trong khi đó việc điều chỉnh giá bán phân bón sẽ rất khó khăn và đặc biệt là sẽ không khuyến khích người dân đầu tư sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn.

Đó là một trong những nội dung kiến nghị của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính trước việc điều chỉnh giá bán than cho sản xuất phân bón.

Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam cho rằng, việc tăng giá bán than vào thời điểm này là không hợp lý và đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh giá bán than theo hướng: Mức tăng thấp và thời gian điều chỉnh kéo dài. Cụ thể, giữ nguyên mức giá than cho đến hết năm 2008. Năm 2009, mỗi quý điều chỉnh một lần, mức điều chỉnh từ 10-20%/lần.

Hạ Quỳnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top