Outlook Express "chung và riêng"

0 Nguyễn Hương
(ANTĐ) - Máy tính có nhiều người dùng Outlook Express để check mail. Nếu không muốn người khác thể đọc mail của mình, bạn hãy làm theo cách sau:

Outlook Express "chung và riêng"

(ANTĐ) - Máy tính có nhiều người dùng Outlook Express để check mail. Nếu không muốn người khác thể đọc mail của mình, bạn hãy làm theo cách sau:

- Tạo cho mỗi người dùng một folder, copy mail của mỗi người vào trong đó.

- Vào menu Files\Identities --> chọn Manage Identities --> New --> đặt tên cho người dùng.

- Đánh dấu chọn Require a password --> Nhập password cho user này rồi nhấn Ok, nhấn tiếp Yes để chuyển sang user mới tạo. Bạn sẽ lần lượt được hỏi có muốn copy các accounts, thư và address book vào user mới không.

- Bạn làm lần lượt như trên cho từng người dùng sau đó đóng cửa sổ này lại.

Mỗi khi các user đóng OE lại, trước hết phải vào menu Files\ Switch Identities, chọn Log Off Identities để khi khởi động OE lần sau, người dùng sẽ phải chọn user tương ứng của mình. Nếu không, khi khởi động OE lần sau, nó sẽ mặc nhiên logon vào user mới mở lần trước đó mà không cần phải nhập password.

Nguyễn Hương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top