Nộp thuế sử dụng đất từ 1-1-2012

0 Phương Mai
(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2011/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Có 3 đối tượng thuộc diện chịu thuế gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 2, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh... Giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 1-1-2012.
Cũng theo quy định tại Nghị định này, đối tượng và nguyên tắc miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 - Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ được miễn toàn bộ thuế đất.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top