Nỗ lực để phục hồi và phát triển

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Tại Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 tổ chức sáng 20-11 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mục tiêu năm 2010 cả nước phải nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế với mức cao hơn năm 2009, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội...

Nỗ lực để phục hồi và phát triển

(ANTĐ) - Tại Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 tổ chức sáng 20-11 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mục tiêu năm 2010 cả nước phải nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế với mức cao hơn năm 2009, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội...

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mức tăng trưởng GDP 5,2% năm 2009 của Việt Nam là rất đáng mừng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 20-11 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, mục tiêu năm 2010 cả nước phải nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế với mức cao hơn năm 2009, đạt 6,5%, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội...

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, Thủ tướng nêu rõ, trong năm qua tình hình kinh tế nước ta mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhưng đất nước ta vẫn thực hiện được mục tiêu tổng quát đề ra trong năm 2009 đó là: ngăn chặn được suy giảm kinh tế, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát, duy trì được đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội…

Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta tăng ước đạt 5,2%, tuy thấp nhất trong vòng nhiều năm gần đây nhưng xét trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới thì đây là kết quả đáng trân trọng. Hiện, Việt Nam là nước đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực ASEAN, đồng thời cũng nằm trong nhóm trên 10 nước có tăng trưởng dương trong năm 2009. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính... cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Về việc triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương bám sát 6 nhóm giải pháp: Tập trung thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh; thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu và nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; các chính sách về giáo dục đào tạo, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, phát huy dân chủ xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch.

Thủ tướng lưu ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phúc lợi xã hội trên địa bàn.

Các Bộ và các địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính công mà trọng tâm của năm 2010 là cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục phân cấp gắn với phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra giám sát. Thực hiện các chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cũng như các chính sách, biện pháp hỗ trợ sản xuất đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp...

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top