Nhiều doanh nghiệp chưa được vay lãi suất 0%

0 T.Nam
(ANTĐ) - Ngày 23-4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Hà Nội, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhiều doanh nghiệp chưa được vay lãi suất 0%

(ANTĐ) - Ngày 23-4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Hà Nội, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Thông tin từ UBND TP cho biết, Hà Nội đã tích cực thực hiện các giải pháp kích cầu chung của Chính phủ, ngoài ra còn sử dụng gói kích cầu địa phương 18.000 tỷ đồng chưa thực sự hiệu quả. Theo Sở LĐ-TB&XH, suy giảm kinh tế đã làm 23.644 người lao động mất việc, thiếu việc làm, chiếm 12,9% tổng số lao động của doanh nghiệp. Các làng nghề của TP cũng có 12.000-15.000 người mất việc làm.

Suy giảm kinh tế toàn cầu tác động mạnh tới Hà Nội.

Qua tổng hợp của 41/85 doanh nghiệp có Giấy phép xuất khẩu lao động, có 29 doanh nghiệp có người lao động bị mất việc làm phải về nước trước thời hạn với 656 người. Thị trường có lao động bị mất việc nhiều nhất là Đài Loan (52,2%), Saudi Arabia (15,1%), Malaysia (12,4%). Dự báo, cả năm 2009, tổng số lao động của Hà Nội bị mất việc, thiếu việc sẽ dao động trong khoảng  55.000-60.000 người.

Tuy nhiên, đến nay, chưa có doanh nghiệp nào được vay với lãi suất 0% để thanh toán các khoản nợ lương, BHXH, trợ cấp thôi việc, mất việc cho lao động mất việc, thôi việc theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 06 của liên Bộ LĐ-TB&XH và Tài chính.

Nguyên nhân là những doanh nghiệp này không thuộc đối tượng được vay. Việc hỗ trợ tạo việc làm mới tại chỗ cho lao động mất việc về địa phương hiện gặp khó khăn, vì nguồn vốn vay giải quyết việc làm năm 2009 chỉ đảm bảo cân đối trong điều kiện bình thường thực hiện mục tiêu tạo việc làm mới cho 126.000 người.

Nguồn vốn này chưa tính đến biến động mất việc do suy giảm kinh tế. Mặt khác, lãi suất cho vay từ nguồn vốn vay quốc gia giải quyết việc làm với mức lãi suất 0,65% là khá cao so với lãi suất đang cho vay tại các ngân hàng thương mại được hỗ trợ lãi suất 4%, do đó không khuyến khích các dự án vay vốn để giải quyết việc làm, làm giảm hiệu quả giải quyết việc làm.

T.Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top