Nhập siêu tiếp tục căng thẳng

0 Hà Linh
(ANTĐ) - Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 4-2010, nhập siêu dự kiến đạt 1,25 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước và bằng 21,9% kim ngạch xuất khẩu. Trong tháng này, kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 3% so với tháng 3, đạt 6,95 tỷ USD.

Nhập siêu tiếp tục căng thẳng

(ANTĐ) - Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 4-2010, nhập siêu dự kiến đạt 1,25 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước và bằng 21,9% kim ngạch xuất khẩu. Trong tháng này, kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 3% so với tháng 3, đạt 6,95 tỷ USD.

Như vậy, 4 tháng đầu năm nay, dự kiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 20,1 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với cùng khoảng thời gian trên, kim ngạch nhập khẩu lại tăng khoảng 35,6%, ước đạt 24,8 tỷ USD. Kết thúc 4 tháng, Việt Nam vẫn phải nhập siêu khoảng 4,6 tỷ USD, bằng 23,1% kim ngạch xuất khẩu. Việc kiểm soát nhập khẩu và hạn chế nhập siêu thông qua các chính sách tiền tệ, tín dụng bước đầu đã có kết quả nhưng tỷ lệ nhập siêu vẫn cao hơn mục tiêu trung bình  năm nay là 3,1%.  

Hà Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top