Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các TCTD

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD rà soát các quy định nội bộ, đảm bảo ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định nội bộ về cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng, quản lý tiền vay, phát hành và cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của TCTD theo đúng quy định, đồng thời phổ biến, quán triệt tới tất cả các đơn vị, nhân viên.

Thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, phí liên quan đến hoạt động cho vay; các quy định về nguyên tắc, phương pháp tính lãi và phí, minh bạch lãi suất cấp tín dụng. 

Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch hóa hoạt động cho vay như: niêm yết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, cung cấp thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng.

Cung cấp đầy đủ cho khách hàng trước khi xác lập thỏa thuận cho vay các thông tin về lãi suất cho vay, nguyên tắc và các yếu tố xác định lãi suất trong trường hợp áp dụng lãi suất có điều chỉnh, lãi suất quá hạn, loại phí và mức phí.

ảnh 1

Hoạt động cho vay tiêu dùng bùng nổ những năm gần đây nhưng phát sinh nhiều vấn đề bức xúc

Riêng đối với các công ty tài chính tiêu dùng, phải ban hành đầy đủ quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng và báo cáo NHNN về khung lãi suất.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm các quy định về đôc đốc, thu hồi nợ; Rà soát, quản lý chặt chẽ các điểm giới thiệu dịch vụ, nhân viên giới thiệu dịch vụ, đối tác của TCTD để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TCTD; Kiểm soát chặt chẽ hoạt động phát hành thẻ tín dụng...

Rà soát chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, đánh giá cán bộ, hạn chế rủi ro đạo đức có thể xảy ra; Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên của TCTD...

Yêu cầu của NHNN được phát đi trong bối cảnh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đưa ra hàng loạt cảnh báo về những hành vi xâm phạm người tiêu dùng của các công ty tài chính.

Trước đó, NHNN cũng đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về vấn đề liên quan đến các công ty tài chính. Theo đó, về lãi suất NHNN cho biết tại Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác...”

Tuy nhiên, tại Luật các tổ chức tín dụng lại quy định: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD theo quy định của pháp luật”.

Do đó, theo NHNN, cácTCTD có quyền thỏa thuận lãi suất cấp tín dụng theo quy định tại Luật Các TCTD mà không chịu sự điều chỉnh về mức lãi suất nêu tại Bộ luật Dân sự.  

NHNN cũng đã ban hành các Thông tư, trong đó, quy định TCTD cũng như công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp NHNN có quy định về lãi suất cho vay tối đa

Về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phải phù hợp với đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật, trong đó thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng...

“Trong thời gian tới, Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng của các công ty tài chính để đảm bảo hoạt động cho vay được thực hiện minh bạch, công khai và đúng quy định của pháp luật” – NHNN khẳng định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top