Ngân hàng Nhà nước thiết lập đường dây nóng

0 LT
(ANTĐ) - Ngày 2/7/2008, Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập đường dây nóng tại Văn phòng NHNN, Thanh tra NHNN và 2 chi nhánh tại Hà Nội , TP Hồ Chí Minh để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước thiết lập đường dây nóng

(ANTĐ) - Ngày 2/7/2008, Ngân hàng Nhà nước đã thiết lập đường dây nóng tại Văn phòng NHNN, Thanh tra NHNN và 2 chi nhánh tại Hà Nội , TP Hồ Chí Minh để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước
Đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước cụ thể:

1. Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Văn phòng NHNN: Số cố định: (04) 8.266.344. Số di động: 01226.376.735. Số Fax: (04) 8.241.534. Email: nhnn@sbv.gov.vn

- Thanh tra NHNN: Số cố định: (04) 8.268.768 / (04) 8.250.610. Số di động: 0122.626.8579. Số Fax: (04) 8.241.098. Email: hdthang@sbv.gov.vn

2. Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội

Số cố định : (04) 8.253.962 / (04) 8.253.961. Số Fax: (04) 8.258.884. Email: vanthu_nhnntp@hanoi.gov.vn.

3. Tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Số cố định: (08) 8.211.230. Số Fax: (08) 8.217.856. Email: nhnntphcm@hcm.vnn.vn.

LT

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top