Ngân hàng Nhà nước muốn độc quyền kinh doanh vàng tài khoản

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về việc độc quyền huy động vàng, kinh doanh vàng trên tài khoản.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, một điểm quan trọng trong dự thảo Nghị định này là quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, huy động vàng từ tổ chức, cá nhân, kinh doanh vàng trên tài khoản.

Đối với việc cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng: Dự thảo nghị định giảm thiểu các quy định về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Cụ thể, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép, chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và không quy định việc điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng cần xin ý kiến của NHNN.

ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước sẽ độc quyền huy động vàng trong dân

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định Bộ KHCN chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm xây dựng quy định, quản lý, kiểm tra, thanh tra quy định về đo lường trong kinh doanh vàng, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Dự thảo Nghị định sửa đổi nhấn mạnh, hoạt động huy động vàng từ tổ chức, cá nhân, kinh doanh vàng trên tài khoản là trái với quy định tại Nghị định này.

Hiện, tại Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước chỉ độc quyền trong việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Trước đó, hoạt động huy động vàng từ các ngân hàng đã chấm dứt từ ngày 25-11-2012 theo quy định tại Thông tư số 12 của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó đến nay, các ngân hàng chỉ được “giữ hộ vàng có thu phí”.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top