Ngân hàng Nhà nước ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong 9 tháng đầu năm

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 1.009 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền phạt 12,45 tỷ đồng.

Báo cáo về công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2019, cơ quan này đã thực hiện 1.009 cuộc thanh tra, kiểm tra và ban hành kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra đối với 920 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa ban hành kết luận trong kỳ trước chuyển sang).

Qua đó, Ngân hàng Nhà nước đưa ra 6.603 kiến nghị, yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) khắc phục tồn tại, sai phạm; ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD và doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền phạt 12,45 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã áp dụng một số biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân nhằm kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy hoạt động tại một số TCTD (trong đó chủ yếu là tại các quỹ tín dụng nhân dân).

Về công tác giám sát, trên cơ sở những sai phạm, rủi ro phát hiện qua công tác giám sát, trong 9 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã ban hành khoảng 200 văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, cảnh báo rủi ro, yêu cầu TCTD chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động, bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh.

ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước liên tục có những văn bản chấn chỉnh hoạt động các TCTD

Riêng đối với hoạt động cho vay của các công ty tài chính, hoạt động cho vay tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thực hiện giám sát thường xuyên về tình hình tài chính và những vấn đề cần lưu ý đối với các công ty tài chính theo 2 nhóm: công ty tài chính hoạt động bình thường và công ty tài chính hoạt động yếu kém. Các nội dung giám sát bao gồm: huy động vốn, cho vay, chất lượng tài sản, kết quả kinh doanh, tình hình thanh khoản, việc thực hiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động...

Trên cơ sở thanh tra, kiểm tra đối với công ty tài chính, Ngân hàng Nhà nước đã có các văn bản chỉ đạo, cảnh báo các công ty tài chính có tồn tại rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động nhằm kịp thời xử lý các tồn tại, sai phạm tại từng đơn vị;

Tiếp tục chỉ đạo các công ty tài chính tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành; đưa ra các kiến nghị, yêu cầu chỉnh sửa, khắc phục; đặc biệt đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công ty tài chính, tổng số tiền xử phạt là 320 triệu đồng

Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên có công văn chỉ đạo TCTD, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống đối với các công ty tài chính tiêu dùng, chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty tài chính tiêu dùng;

Yêu cầu các TCTD, công ty tài chính tiêu dùng chấn chỉnh lại hoạt động cho vay, thu nợ đảm bảo minh bạch, có chính sách lãi suất phù hợp, phương thức thu nợ đúng quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính theo các định hướng, mục tiêu quản lý nhà nước nêu trên nhằm bảo đảm hoạt động cho vay tiêu dùng an toàn, lành mạnh, tăng cường khả năng tiếp cận vốn đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn cho mục đích tiêu dùng thực sự, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top