Nâng tầm hàng Việt, đưa hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng

0 Minh Trí
ANTD.VN - Ngày 15-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, 2018 là năm thứ ba Ban Chỉ đạo phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, theo dõi địa bàn các tỉnh, thành phố. Từ thông báo này, Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, nắm tình hình triển khai Cuộc vận động tại các địa phương được phân công. 

Đến nay, 100% Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh được thành lập; 470/712 Ban Chỉ đạo cấp huyện được thành lập (đạt 66%). Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 55/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức tuyên truyền 149.161 cuộc với 6.365.103 người tham dự; đăng tải trên 21.685 tin, bài, sự kiện; tổ chức 112 hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu; 361 hội chợ, triển lãm, 2.010 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn; 38 cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành. 

Thông qua Cuộc vận động, các hội chợ và phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước, các sản phẩm của địa phương của vùng miền. Các doanh nghiệp được tạo điều kiện mang lại tâm lý tích cực, kích thích việc phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng vùng, hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng tầm hàng Việt và đưa hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Nhiều đại biểu kiến nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các địa phương, tiếp tục quán triệt những chủ trương của Đảng, Nhà nước, các nội dung của Cuộc vận động để triển khai nhiệm vụ năm 2019 có hiệu quả hơn. 

Trong đó, tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo tính liên thông để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp của các thành phần trong xã hội, của kiều bào ở nước ngoài về các chủ trương, ý nghĩa của Cuộc vận động để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top