Nâng cao nhận thức bằng tuyên truyền về rau an toàn

0 Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - Văn Phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Trịnh Duy Hùng về việc giải quyết khó khăn, tồn tại trong triển khai đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của thành phố, giai đoạn 2009-2015.

Nâng cao nhận thức bằng tuyên truyền về rau an toàn

(ANTĐ) - Văn Phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Trịnh Duy Hùng về việc giải quyết khó khăn, tồn tại trong triển khai đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của thành phố, giai đoạn 2009-2015.

Rau an toàn được bán trong các siêu thị

Theo đó, Phó Chủ tịch Trịnh Duy Hùng cho rằng, trong công tác triển khai còn nhiều khó khăn, tồn tại cần tháo gỡ, xử lý và giải quyết kịp thời. Phó Chủ tịch Trịnh Duy Hùng đưa dẫn chứng như tiến độ thực hiện đề án còn quá chậm so với yêu cầu; UBND các huyện còn lúng túng trong việc triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ rau an toàn chậm được ban hành, việc huy động các nguồn lực cho sản xuất và tiêu thụ rau an toàn chưa được quan tâm cụ thể...

Do vậy, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trịnh Duy Dùng yêu cầu các Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính cùng các ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án theo tiến độ và đảm bảo chất lượng, trong đó mỗi huyện xác định và thực hiện một mô hình sản xuất rau an toàn cụ thể. Đặc biệt, cần tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn xã hội để giúp người dân thay đổi nhận thức và tập quán về sản xuất và tiêu dùng rau an toàn.

Hạ Quỳnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top