Miễn thuế cho một số loại gỗ xuất khẩu

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Từ 25-4-2010, mặt hàng gỗ, than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu sẽ không bị thu thuế xuất khẩu. Đây là quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Miễn thuế cho một số loại gỗ xuất khẩu

(ANTĐ) - Từ 25-4-2010, mặt hàng gỗ, than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu sẽ không bị thu thuế xuất khẩu. Đây là quy định tại Thông tư số 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Bộ Tài chính thống nhất hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ, than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện như hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu hướng dẫn tại điều 117 - Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20-4-2009 của Bộ Tài chính. Theo số liệu hai tháng đầu năm 2010, sản phẩm gỗ nói chung đã xuất khẩu được 0,47 triệu USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong danh sách một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong hai tháng qua.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top