Linh hoạt sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Một trong những điểm sửa đổi quan trọng là điều chỉnh kế hoạch vốn thanh toán.

Linh hoạt sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Một trong những điểm sửa đổi quan trọng là điều chỉnh kế hoạch vốn thanh toán.

Nếu tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn thanh toán thực tế trong năm của các dự án có thay đổi so với kế hoạch vốn đăng ký đầu năm, các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện điều chỉnh giảm mức vốn của các dự án không có khả năng thực hiện, tăng mức vốn cho các dự án có khả năng thực hiện vượt tiến độ.

Năm 2010, kế hoạch phát hành vốn trái phiếu Chính phủ là 56.000 tỷ đồng. Trong đó, số vốn dành cho giao thông là 28.000 tỷ đồng, thủy lợi 13.600 tỷ đồng, y tế 5.600 tỷ đồng, kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là 4.500 tỷ đồng, ký túc xá sinh viên là 2.000 tỷ đồng và di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1.500 tỷ đồng.                                           

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top