Lãi suất cơ bản giữ nguyên mức 7%/năm

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Từ ngày 1-10, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giữ ở mức 7%/năm; lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 5%/năm. Đây là một số lãi suất chủ chốt bằng đồng Việt Nam vừa được NHNN công bố.

Lãi suất cơ bản giữ nguyên mức 7%/năm

(ANTĐ) - Từ ngày 1-10, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giữ ở mức 7%/năm; lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 5%/năm. Đây là một số lãi suất chủ chốt bằng đồng Việt Nam vừa được NHNN công bố.

Như vậy, lãi suất huy động và cho vay tối đa là 10,5%/năm. Lãi suất cơ bản đã được duy trì ổn định liên tục trong vòng 9 tháng. Việc duy trì lãi suất cơ bản ở mức ổn định nhằm thực hiện chủ trương bình ổn nền kinh tế của Chính phủ. Đây cũng là cơ sở để các ngân hàng thương mại thực hiện lãi suất kinh doanh.

Hiện tại, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo thống kê mới nhất phổ biến ở mức từ 9,5-10,5%/năm, trung và dài hạn phổ biến ở mức 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng phổ biến từ 12-16,5%/năm.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top