Lãi suất cơ bản còn 8,5%/năm

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Ngày 19-12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có thông báo về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay và dự trữ bắt buộc.

Lãi suất cơ bản còn 8,5%/năm

(ANTĐ) - Ngày 19-12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có thông báo về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay và dự trữ bắt buộc.

Nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khi ngân hàng giảm lãi suất

Kể từ 22-12, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam giảm từ 10%/năm xuống còn 8,5%/năm. Đồng thời, NHNN giảm một loạt các loại lãi suất khác. Theo đó, lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng giảm từ 15%/năm xuống còn 12,75%/năm. Nội dung trên thuộc quyết định số 3161/QĐ-NHNN ngày 19-12-2008 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do NHNN ban hành.

Thứ hai, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 11%/năm xuống  còn 9,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 9,0%/năm xuống còn 7,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 11%/năm xuống còn 9,5%/năm. Thứ ba, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng giảm từ 9%/năm xuống còn 8,5%/năm. Thứ tư, lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc giảm từ 13%/năm xuống còn 4,5%/năm.

Ngoài ra, NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng như sau:

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: Các NHTM Nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là 5% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 2% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. NHTM cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng: Các NHTM Nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn), NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, NHTM cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính là 2% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác là 1%  trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Các quyết định trên có hiệu lực từ 22-12-2008.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top