Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2015 là 5%/năm

0 Thái Nguyên

ANTĐ Năm 2015, lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 5%/năm. 

Đây là mức lãi suất được quy định tại Quyết định số 2788/QĐ-NHNN về việc mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở mà NHNN vừa ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2015 và thay thế Quyết định số 21/QĐ-NHNN ngày 2-1-2014 của NHNN. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top