Kiều hối năm 2012 ước chỉ đạt 9,5 tỷ USD

0 Khánh Hòa
ANTĐ NHNN Chi nhánh TPHCM ước lượng kiều hối về Việt Nam năm 2012 chỉ khoảng 9,2-9,5 tỷ USD, không bằng con số 11 tỷ USD dự kiến đầu năm. 
Thống kê cho thấy lượng kiều hối gửi về TPHCM trong năm 2012 đạt khoảng 4,1 tỷ USD; trong đó, 23% vào lĩnh vực bất động sản (chủ yếu cho các dự án đang triển khai dở dang, dự án mới hầu như không có), 70% đổ vào sản xuất kinh doanh, 6% còn lại gửi về hỗ trợ khó khăn cho người thân. 


bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top