Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 37.500 tỷ đồng

0 Hà Loan
ANTD.VN - Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước đến ngày 30/6/2019 là hơn 37.513 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, thu về ngân sách Nhà nước hơn  9.029 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước 10.076 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác gần 18.408 tỷ đồng.

Đây là số liệu được Kiểm toán Nhà nước đưa ra trong báo cáo sơ kết kết quả kiểm toán 6 tháng đầu năm. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước cho biết, đến 30/6/2019 toàn ngành đã triển khai 126/220 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 57,2%), kết thúc kiểm toán 108/220 cuộc, phát hành 53/246 báo cáo kiểm toán.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 30/6/2019 là hơn 37.513 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, thu về ngân sách Nhà nước hơn  9.029 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước 10.076 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác gần 18.408 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra, cung cấp 31 báo cáo kiểm toán cho các cơ quan Trung ương, Ban Nội chính, Chính phủ, Quốc hội...

ảnh 1

Hoạt động kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính nhiều chục nghìn tỷ đồng mỗi năm

Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, thay thế nhiều văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.

Trong đó một số cuộc kiểm toán có kết quả nổi bật như: Chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017; Chuyên đề Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2017; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; Kiểm toán ngân sách Bộ Ngoại giao; Dự án xây dựng Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1)...

Kiểm toán Nhà nước cũng có nhiều kiến nghị nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập đối với việc: thực hiện cơ chế tự chủ trong các trường đại học công lập; thực hiện hợp đồng BT, BOT; quản lý thuế xuất nhập khẩu; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020...

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 với kết quả xử lý tài chính là 92.499 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách Nhà nước 44.466 tỷ đồng. Đồng thời, qua kiểm toán, đã kiến nghị sửa đổi, thay thế 160 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top