Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 23.000 tỷ đồng

0 Hà Loan
ANTD.VN - 6 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng (tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, tăng thu ngân sách Nhà nước 12.614 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước hơn 8.600 tỷ đồng và các kiến nghị khác hơn 1.454 tỷ đồng.

Đây là số liệu mà Kiểm toán Nhà nước công bố sau khi tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo báo cáo kiểm toán và 14 báo cáo kiểm toán đã phát hành tính đến hết ngày 30/6/2018.

Trong đó, một số đoàn kiểm toán có kết quả nổi bật như: Chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2017; Chuyên đề Quản lý và sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017; một số cơ chế, chính sách bất cập trong quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước...

Đồng thời, qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, thu hồi nhiều văn bản; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.

ảnh 1

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính gần 23.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Trước đó, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2017 cũng đã đề nghị xử lý tài chính là 91.322 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách Nhà nước 19.109 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước 18.447 tỷ đồng; tăng giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa 9.639 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 44.127 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 8 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng. Tổng hợp các vụ việc chuyển điều tra, kiến nghị điều tra từ kết quả kiểm toán năm 2017 gửi Bộ Công an để chỉ đạo điều tra; cung cấp các kiến nghị khởi tố của Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn 2015-2017 theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp cho Ban Nội chính Trung ương thông tin về 17 vụ việc Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra từ kết quả kiểm toán trong giai đoạn từ 2012-2017.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top