Kiểm toán Nhà nước: Không đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp vì Covid-19

0 Hà Loan
ANTD.VN - Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 không thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa có công điện khẩn gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, có công văn gửi đơn vị trực thuộc về việc không thực hiện đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các đơn vị tổ chức triển khai bình thường các hoạt động kiểm toán; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

ảnh 1

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán không thực hiện việc đối chiếu nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

Cần tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao gồm cả các cuộc kiểm toán đang tạm dừng do dịch Covid-19) từ ngày 04/5/2020. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thông báo kế hoạch triển khai từng cuộc kiểm toán tới các đơn vị được kiểm toán để phối hợp thực hiện theo Kế hoạch kiểm toán được duyệt.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán (kể cả các cuộc đã triển khai và các cuộc kiểm toán đã xét duyệt hoặc đã ban hành Quyết định kiểm toán nhưng chưa triển khai) để đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020 kết thúc trước ngày 30/11/2020, nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực.

Đáng nói, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán không thực hiện đối chiếu nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ quan Thuế phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách xem xét, quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top